SARex Svalbard

Aviation and Survival Support deltar I samarbeid med Survitec Group på øvelsestokt ved Svalbard.

Aviation and Survival Support har hatt et tett samarbeid med Survitec Group siden 2008 og er deres eksklusive representant i Skandinavia innenfor områdene «Aerospace & Defence». Vi har gjennom vår brede kompetanse og samarbeid innen søk og redning (SAR) levert utstyr til en rekke SAR aktører i Norge, Skandinavia, og verden for øvrig. 

Under prosjektet, som eies og gjennomføres i regi av Maritimt Forum Nord, skal en rekke forskjellig utstyr og teknologi testes og videreutvikles for å bidra til økt sannsynlighet for overlevelse og evakueringer i arktisk farvann.

SARex Svalbard 2019-2020 er en videreføring av SARiNOR prosjektene og de feltøvelsene som ble gjennomført av Universitetet i Stavanger under navnet SARex Spitsbergen i samarbeid med Kystvakten i 2016-2018. SARex Svalbard-prosjektets målsetning er å finne ut om sikkerhetsutstyr, prosedyrer, og rutiner er gode nok til å tilfredsstille IMOs regelverk i forhold til overlevelse etter en evakuering og inntil personellet blir reddet. Prosjektet er delfinansiert av UD og mange andre offentlige og private institusjoner.

Les mer om prosjektet på Maritimt Forum Nord sine sider her

logo

Den svenska hemsida är under uppbyggnad

Kommer snart