Om A-SS

Aviation and Survival Support AS, et privateid aksjeselskap med lang erfaring innenfor salg, distribusjon, service og support av “Life Support”- og luftfartsrelaterte produkter, utstyr og tjenester. Våre ansatte har mer enn 30 års erfaring i bransjen.

Vi er en anerkjent distributør av FAA, EASA, ISO 9001, SOLAS og Mil-Spec godkjent utstyr innen kommersiell luftfart, maritim og forsvars industrien i Norge og Skandinavia.

Vårt hovedkontor er lokalisert på Barkåker i Tønsberg kommune, nært Torp flyplass og ca 100 kilometer sørvest for Oslo. Noe som gir god og rask logistikk for våre verdsatte kunder.
I tillegg så er vårt svenske kontor lokalisert i Johanneslund i Uppländs Väsby.

Kvalitetssystem

Vårt kvalitetssytem er bygget opp rundt og basert på EASA PART 145, ISO 9001:2000 og AS9120.

Det er vår klare målsetning å inneha et kvalitetskontroll system som ivaretar materiell- og dokumentasjonskvalitet, og sporbarhet uavhengig av leverandør og materiell-/utstyrstype.
Videre skal det også ivareta kundens krav og behov, i forhold til leveranse av kvalitetsprodukter, som er emballert, godkjent og korrekt dokumentert.

Visjon og verdier

“Vårt mål er å være en seriøs og langsiktig partner med hovedfokus på service, kundestøtte og teknisk kunnskap. Vi vil alltid holde kunden i fokus og samarbeide for å sikre den mest optimale logistikk, tekniske og operative løsning.”

Dette oppnår vi ved å opptre ansvarlig og pålitelig gjennom utførelse av jobben vi gjør.

Vi bryr oss om:

Forpliktelser:

Kapabilitet

Ledig stilling

2003
Svein Johansen
Svein har en lang karriere innenfor flyteknisk avdeling. Han har jobbet på andenes flyplass, i Kristansand, Bergen og i Lillestrøm. Her skapte han mange vennskap og business relasjoner. Disse vennskapene og relasjonene tok han med seg til Tønsberg og startet opp firmaet for seg selv, MEN med store planer for fremtiden.
2003
2006
Oppstarten
Til tross for at A-SS ble opprettet i 2003, så begynte ikke hjulene helt å rulle før i 2006. Svein fikk sin første leverandør og var på nippet til å få sin første kunde.
2006
2008
Første Kunde
Aviation and Survival Support AS sin første kunde var Forsvaret. Kontrakten gikk ut på service og vedlikehold på deres fly.
2008
2011
Vi flytter
Vi flytter fra Søndre kullerød, Sandefjord til Bjelland, Tønsberg. Bakgrunnen for dette er aat vi ikke trenger så mye lagerplass, men mer fokus på kunderelasjoner.
2011
2020
COVID-19
Dette var et tøft år for mange. Mange bedrifter gikk konkurs, men vi var heldigvis i det riktige markedet og vårt forhold til både forsvaret og andre nødetater, holdt oss levedyktige.
2020
2021
Oss idag
Vi er i dag en stor konkurrent i markedet både når det kommer til anbud gjeldende forsvar og nødetater.
2021