Aviation and Survival Support tildelt kontrakt av Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS

Aviation and Survival Support ble nylig tildelt kontrakt om levering av Deutsche Schlauchboot GmbH (DSB) hoppeputer til Kristiandsandsregionen Brann og Redning IKS.

Det var flere deltagende i konkurransen, og valg av leverandør ble gjort på grunnlag av pris, praktisk demonstrasjon og utprøvning. 

Tilbudet til Aviation and Survival Support ble vurdert som det totalt sett beste i forhold til tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. 

___

Les mer om DSB hoppeputer her

logo

Den svenska hemsida är under uppbyggnad

Kommer snart