I01 - Grunnleggende Industrivernkurs, Varighet: 2 Dager

Grunnleggende industrivernkurs er obligatorisk for alle nye mannskaper i bedriftens industrivern. Opplæringen skal ivareta mannskapenes sikkerhet, være tverrfaglig og tilpasset bedriftens risikobilde. Kurset bygger på forskrift om egenbeskyttelse/Industrivern av. 1 Januar 2012, med revisjon 1. Januar 2020.

Etter gjennomført grunnleggende opplæring, skal kursdeltakeren ha tilegnet seg kunnskap og kompetanse, slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeidet ved bedriften, samt ivareta beredskapsoppgaver ved brann, ulykke og akutt sykdom ved bedriften.

 

Følgende emner blir gjennomgått:

  • Industrivernets organisering og regelverk
  • HMS, forebyggende arbeid og brannteknisk gjennomgang
  • Brannvern
  • Førstehjelp
  • Praktisk trening
  • Avsluttende øvelse

Målgruppe:
Personer som skal tiltre i bedriftens industrivern.

Krav til forkunnskaper:
Ingen

Repetisjon:
Ingen krav til repetisjon

PÅMELDING

SPØRSMÅL

logo

Den svenska hemsida är under uppbyggnad

Kommer snart